تیوپ منبع
مبدل
منبع پکیجی
منبع دیافراگمی

تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا

تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا شامل: ۱- منبع دیافراگمی ( تحت فشار) زیلمت ایتالیا ۲- منبع پکیجی زیلمت ایتالیا ۳- مد...

منابع ایرانی

منابع ایرانی شرکت هاماک در زمینه تولید منابع تحت فشار فعالیت می کند. منبع ایرانی هاماک از کیفیت نسبتا خو...

خرید منبع تحت فشار زیلمت

راهنمای انتخاب و خرید منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری دیافراگمی زیلمت منبع انبساط زیلمت منبع زیلمت تحت فشار را به عن...