تیوپ منبع
مبدل
منبع پکیجی
منبع دیافراگمی

منبع تحت فشار

منبع تحت فشار | منبع انبساط منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار با ذخیره نمودن آب مورد نیاز دستگاه پمپ آب ، با فشا...

تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا

تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا شامل: ۱- منبع دیافراگمی ( تحت فشار) زیلمت ایتالیا ۲- منبع پکیجی زیلمت ایتالیا ۳- مد...

منابع ایرانی

منابع ایرانی شرکت هاماک در زمینه تولید منابع تحت فشار فعالیت می کند. منبع ایرانی هاماک از کیفیت نسبتا خو...