هدف از مخزن انبساط زیلمت محافظت از سیستم های گرمایش و سیستم های آب گرم خانگی در برابر فشار بیش از حد است. تا بتواند فشار اضافی ناشی از انبساط حرارتی را جذب می کند. کاربرد منبع دیافراگمی و منبع تحت فشار زیلمت همانطور که گفته شد مخزن انبساط منبعی است که برای محافظت از سیستم های گرمایش آب بسته و سیستم های آب گرم خانگی در برابر فشار بیش از حد ناشی از ظربه قوچ آب و انبساط حرارتی آب داخل سیستم آب بندی ا...

منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار با ذخیره نمودن آب مورد نیاز دستگاه پمپ آب، با فشار مناسب نیاز به روشن و خاموش شدن مداوم پمپ آب را کاهش می دهد. هرچه قدر حجم مخزن انبساط بیشتر باشد میزان دفعات روشن و خاموش شدن پمپ آب کاهش می یابد. کاربرد منبع تحت فشار - منبع انبساط یکی از مزیت های منبع تحت فشار، کاهش دادن مقدار هزینه های برق ، کاهش استهلاک پمپ، کاهش استهلاک شبکه آبرسانی داخل ساختمان با مهار نمودن میز...

محصولات شرکت زیلمت ایتالیا تولیدات شرکت زیلمت ایتالیا به چند دسته تقسیم میشوند که شامل: 1- منبع دیافراگمی زیلمت ایتالیا 2- منبع تحت فشار تیوپی زیلمت ایتالیا 3- منبع پکیجی زیلمت ایتالیا 4- مبدل صفحه ای زیلمت ایتالیا منابع تحت فشار تیوپی زیلمت: در این مدل منبع تحت فشار زیلمت در صورت ترکیدگی یا سوراخ شدن تیوپ، می توان تیوپ آن را تعویض کرد و دمای مجاز سیال در این نوع منابع از ۰ تا 99درجه سانتی گر...

منبع تحت فشار ایرانی در سالهای اخیر به علت اتخاذ تحریم های متعدد و شرایط سخت واردات محصولات اروپایی سبب شد جهت تامین نیاز آن دسته از مشتریان که به دنبال قیمت مناسب تر از محصولات اروپایی نظیر زیلمت ایتالیا بودند را بتواند برآورده کند همکاری با شرکت های تولید کننده منابع ایرانی یکی از گزینه هایی بود که می توانست این مهم را برطرف کند از این رو با تعداد از شرکت های ذیربط به تفاهم رسیدیم که بتوانیم عل...

راهنمای انتخاب و خرید منبع تحت فشار زیلمت منبع تحت فشار زیلمت منبع تحت فشار زیلمت را به عنوان مخزن پمپ آب نیز می توان به شمار آورد که این محصول دارای نقش بسیار مهمی در تاسیسات یک ساختمان می باشد و همیشه با توجه به ظرفیت آن مقداری آب را در خود نگهداری می نمایند. در انتخاب منبع تحت فشار تیوپی زیلمت نکته قابل توجه این است که هر چه حجم منبع فشار زیلمت بیشتر باشد باعث کاهش استهلاک بواسطه کاهش تعداد دفع...